PROJECT

MyCyFAPP is een project dat gesponsord wordt door de Europese Commissie in het Programma voor Onderzoek en Vernieuwing HORIZON 2020. 12 Organisaties van 7 Europese landen werken samen om een mobiele app te ontwikkelen ter ondersteuning van de enzymtherapie (PERT) en deze beschikbaar en gebruiksvriendelijk te maken voor personen met mucoviscidose en hun families.

OBJECTIEVEN

- De nodige elementen voorzien (handleidingen, spelletjes,algoritmes, …) opdat patiënten hun inname van pancreasenzymen en voeding zelf zouden kunnen beheren.

- Een gevarieerd aanbod van APPs verkrijgen, aangepast aan leeftijd en gebaseerd op de echte noden van de patiënt in samenwerking met de patiênt, de familie en de zorgverstrekkers

- De nieuwe app implementeren in de mucocentra en op de markt brengen van mHealth APPs.

RESULTATEN

MyCyFAPP zal de traditionele ziekenhuisconsultaties in huis (bijvoorbeeld artsen en diëtisten) vervangen door mobiele consultaties. Het zal vervelende en dure analytische bepalingen (stoelgangscollectie) voorkomen en ook een continue follow-up en eventuele snelle start van behandelingen mogelijk maken, zodat de voedingsstatus en de kwaliteit van leven van patiënten en families enerzijds verbetert en anderzijds een besparing vormt voor zowel de gezondheidsinstellingen als voor de families.