Wat is het doel van de APP?

Het doel van de APP is jou te helpen om je optimale dosis pancreasenzymen te bepalen. De APP bevat ook informatie over Cystic Fibrosis en de APP slaat de ingegeven informatie op zodat je dokter en je diëtist de vorderingen van je symptomen en van je voedingsdoelstellingen kunnen volgen. 

Waarom is voeding zo belangrijk voor mensen met Cystic Fibrosis?
Wat is de Pancreatic Enzyme Replacement Therapy (PERT)?
Hoe kan de APP mij helpen om mijn optimale pancreasenzyme dosis te vinden?
Wat mag ik verwachten van de APP?
Hoe kan ik de APP testen?
Wat is het “Leven met Cystic Fibrosis” handboek?
Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?
Wie zal toegang hebben tot mijn gegevens?
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

Help my App doesn’t work anymore!

Under this title we bring together the most frequent causes of problems with your App.

Please check this first, if you don’t find a solution to the problem, please contact us through the form below

Is your device connected to the Internet?

Is your device connected to the Internet

Your app will only work properly, when you connect it to the internet regularly. For new updates and synchronization, please connect to the internet. If you have problems with your app please connect your device to the internet, to check if this solves the problem. 

The screen doesn't work
Is your phone/ tablet working properly?
Is the app working properly?
Application installation requested
Is your App recently updated?
Is your App synchronized?

Need more help? Contact us!

logo DEFINITIVO copy

euflagProject funded by the European Union
under the Grant Agreement number 643806

logoehealth

MyCyFAPP is a project funded by the European Commission under the Research and Innovation Framework Programme “Horizon 2020”