Door zo vroeg mogelijk met enzym vervangende therapie te starten, wordt er gezorgd voor een zo optimaal mogelijke voedingstoestand. Met een innovatief eHealth systeem stimuleert MyCyFAPP een gezonde leefstijl, door zelfredzaamheid en kennis over voeding bij patiënten te vergroten. Hierdoor worden mogelijke CF-gerelateerde complicaties voorkomen.

Niew model voor gepersonaliseerde enzym vervangende therapie

Niew model voor gepersonaliseerde enzym vervangende therapie

Het door MyCyFAPP ontwikkelde model is in staat om te voorspellen wat de optimale dosering enzymen is voor volledige vertering van een maaltijd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van de voedingsmiddelen en een individuele factor. 

Gebaseerd op wetenschap

Gebaseerd op wetenschap

Het consortium heeft een pilotstudie ontwikkeld waarvan de resultaten suggereren dat het algoritme om de optimale PERT dosis te berekenen betrouwbaar is en dat het gebruikt kan worden voor klinische doeleinden. 

Sinds januari 2018 is de klinische studiefase gestart, waarbij 200 patiënten van 6 CF centra in Europa de App testen. Zes maanden lang gebruiken zij dagelijks de App, onder supervisie van de zorgprofessionals.

Voordelen van het Ehealth systeem

Voordelen van het Ehealth systeem

MyCyFAPP kan traditionele polikliniekbezoeken in het ziekenhuis (bijv. met artsen en diëtisten) vervangen door mobiele consulten. Hierdoor is een continue follow-up mogelijk en kunnen snel aanpassingen gedaan worden wanneer nodig. Ook voorkomt het vervelende en dure analytische onderzoeken (zoals ontlasting analyseren) waardoor de voedingstoestand en de kwaliteit van leven van patiënten verbeterd worden en kosten bespaard worden voor families en voor de gezondheidszorg.

Multidisciplinair project

Multidisciplinair project

De multidisciplinaire aanpak vergroot de therapietrouwheid van de patiënt, waardoor de beste voedingstoestand bereikt kan worden, vooral op jonge leeftijd. Het digitale ecosysteem vermindert de sociaaleconomische invloed van de ziekte. Het bevordert een gezonde leefstijl, vergroot het zelfmanagement van de patiënt door kennis en werkt hierdoor preventief tegen CF-gerelateerde complicaties. 

logo DEFINITIVO copy

euflagProject funded by the European Union
under the Grant Agreement number 643806

logoehealth

MyCyFAPP is a project funded by the European Commission under the Research and Innovation Framework Programme “Horizon 2020”